top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Подробнее

pshaclauskiВосіп Пшацлаўскі. “Калейдаскоп успамінаў”. У 2 тамах (Мiнск: Лiмарыус, 2014). Народжаны ў Слонімскім павеце Гродзенскай губерні, Восіп Пшацлаўскі стаў найбуйнейшым польскамоўным журналістам свайго часу. Яму даводзілася размаўляць і з дыктатарам Літвы Мікалаем Навасільцавым, і з паэтам Адамам Міцкевічам, і з мітрапалітам Станіславам Сестранцэвічам-Богушам. Яго ўспаміны пра Пушкіна жорстка крытыкаваліся сучаснікамі-расейцамі, а за праўладныя публікацыі ў газеце «Tygodnik Petersburski», якую Пшацлаўскі рэдагаваў, ягоны партрэт быў публічна спалены польскімі эмігрантамі – былымі паўстанцамі 1830-31 гг. Аднак мемуары Пшацлаўскага, упершыню выдадзеныя на ягонай радзіме, – найкаштоўнейшая крыніца інфармацыі для гісторыкаў, літаратуразнаўцаў, краязнаўцаў. Кнігу падрыхтаваў Аляксандр Фядута.

[fresh_divider style=”solid”]

Опубликован новый выпуск журнала “Антропологический форум” (2014, №21). Подробнее.

[fresh_divider style=”solid”]

Очередной номер “European Journal of Higher Education” посвящен трансформациям высшего образования в бывшем СССР. Содержание номера по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Новый номер “Журнала исследований социальной политики”. Тема номера: Коллективные действия и социальная политика: борьба за компетенции между гражданами и бюрократией (2014, №2). Материалы номера можно читать по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Katherine Pickering Antonova’s An Ordinary Marriage: The World of a Gentry Family in Provincial Russia (Oxford University Press, 2012) investigates the Chikhachevs, members of the middling nobility in the pre-emancipation era. The book’s principal characters are Andrei, a graphomaniacal paterfamilias who (conveniently for historians) enlists his entire family in diary keeping and presides over the education of his son and serfs with love, moral clarity, and despotic meticulousness. And Natalia, the indefatigable khoziaika, who runs the estate, manages the budget, negotiates with serfs, and suffers from numerous hysterical ailments. Andrei and Natalia’s children, the entirely average Aleksei and almost wholly undocumented Aleksandra, round out the family portrait, as does Natalia’s brother and their neighbor, the loquacious Yakov Chernavin (predictably, since no nineteenth-century story of Russian provincial family life is complete without an eccentric and omnipresent bachelor uncle). Like any well-executed microhistory, An Ordinary Marriage looks intensively in a seemingly narrow place in order to get answers to large questions. Close readings of the diaries, articles, and other personal papers left by the Chikhachevs produce fascinating insights about the world of Russia’s gentry: their division of labor, views on serfdom, attitudes toward children and childhood, models of education, habits and feelings surrounding death and mourning, and approaches to medicine and etiology. We also learn about more pleasantly mundane yet highly instructive aspects of middling noble life: literary and philosophical tastes, home remedies, patronage systems, leisure, and everyday religious practice. While Kate explains that she does not see the Chikhachevs as representative, she nonetheless shows convincingly that their values and domestic arrangements were accepted — viewed as “normal” — by provincial Russia. Neighbors, for example, did not worry that Natalia managed the family estate and villages comprised of hundreds of serfs while her husband raised their son and wrote articles at home. The book’s findings, therefore, constitute a significant contribution not only to the study of imperial Russia but also to European gender history, economic history, the history of emotions, and childhood studies.

[fresh_divider style=”solid”]

Вышел новый номер журнала “Лабиринт” (2014, №2). Тема номера – “Критический подход к потреблению и исследовани. потребления в постсоветских обществах”. Весь номер доступен по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Бібліятэка імя Урублеўскага пры Літоўскай Акадэміі навук выклала ў інтэрнэт калекцыю перыёдыкі ХХ ст. Сярод матэрыялаў 210 найменняў беларускіх газет і часопісаў, якія выдаваліся ў Вільні з 1906 да 1940 года. Большасць з гэтых выданняў былі «аднаднёўкамі» або выходзілі на працягу некалькіх месяцаў. Але існавалі і больш трывалыя выданні. Сярод іншага, на сайце ёсць падшыўкі «Нашай долі» (1906) і «Нашай Нівы» (1906—1915, 1920), каталіцкіх выданняў «Беларус» (1913—1915) і «Хрысціянская думка» (1928—1939), хрысціянска-дэмакратычнай газеты «Крыніца» (1919—1940), дзіцячых часопісаў «Заранка» (1927—1931) і «Пралеска» (1934—1939), гумарыстычных «Авадзень» (1922—1932) і «Маланка» (1926—1928). Падрабязней па спасылцы.

[fresh_divider style=”solid”]

Человек-творец в художественном пространстве славянских культур Отв. ред.: Н.М. Куренная, М.В. Лескинен (М.; СПб.: Нестор-История, 2013). Сборник статей является итогом совместного белорусско-российского академического проекта (2012–2013), посвященного анализу позиций «человека созидающего» — автора текста культуры, читателя, его воспринимающего и исследователя, его интерпретирующего — в пространстве славянских культур. Материалом исследований служат тексты славянских литератур разных жанров (деловая переписка, послания, проповеди, художественная литература, эго-документы и др.), рассматриваемые в историко-культурном контексте. Авторы — сотрудники Института славяноведения РАН (Москва) и Филиала «Институт белорусского языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы» Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (Минск).

[fresh_divider style=”solid”]

“Поле: Збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень”. За наук. ред. д.і.н. М.Гримич. (К. 2014).

[fresh_divider style=”solid”]

Опубликован новый номер журнала “Этнографичекое обозрение” (2014, №3). Специальная тема номера: “Пространство, потребление и идентичности в постсоциалистических странах” (отв. ред. – О.Ю. Гурова, Й.О. Хабек). Подробнее.

[fresh_divider style=”solid”]

Новы нумар «ARCHE»: «Жыццё раззброенага чалавека» (2014, №5). У нумары ўпершыню ў перакладзе на беларускую мову друкуецца раман вядомага польскага пісьменніка Сяргея Пясецкага «Жыццё раззброенага чалавека». Сярод матэрыялаў нумара варта вылучыць палемічны тэкст Юлія Каралёва адносна маштабу сталінскіх рэпрэсій. Цімафей Акудовіч падводзіць вынікі мінулагодніх дыскусій адносна паўстання 1863—1864 гг. на тэрыторыі Беларусі. Іншыя матэрыялы нумара прысвечаныя розным аспектам Другой сусветнай вайны, гістарычнай памяці, ахове спадчыны, малавядомым асобам беларускай гісторыі, міжнацыянальным адносінам, і інш. Змет нумара па спасылцы.

[fresh_divider style=”solid”]

Israel BartalThe Jews of Eastern Europe, 1772-1881 (University of Pennsylvania Press, ebook). In the nineteenth century, the largest Jewish community the modern world had known lived in hundreds of towns and shtetls in the territory between the Prussian border of Poland and the Ukrainian coast of the Black Sea. The period had started with the partition of Poland and the absorption of its territories into the Russian and Austro-Hungarian empires; it would end with the first large-scale outbreaks of anti-Semitic violence and the imposition in Russia of strong anti-Semitic legislation. In the years between, a traditional society accustomed to an autonomous way of life would be transformed into one much more open to its surrounding cultures, yet much more confident of its own nationalist identity. In The Jews of Eastern Europe, Israel Bartal traces this transformation and finds in it the roots of Jewish modernity.

[fresh_divider style=”solid”]

Cover oyna_vo_imia_miraВойна во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917—1923. Под ред. Р. Герварта, Д. Хорна (М.: Новое литературное обозрение, 2014). Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии,  Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.