top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Подробнее

cover SlizhНовая кніга: Наталля Сліж. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIІ стст(ARCHE, 2015). У першую чаргу кніга прысвечаная шлюбным адносінам шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIІ стст. Другасны кірунак, звязаны з асноўным, — гэта рэгуляванне сексуальных стасункаў у шлюбе і па-за шлюбам. Фарміраванне інстытута шлюбу разглядаецца ў полі трох асноўных вектараў: заканадаўства, рэлігіі, традыцый і звычаяў. Пры разглядзе шлюбных стасункаў зроблена даследаванне звычаёвага права і заканадаўства, відаў шлюбу на падставе заканадаўства, шлюбных стратэгій, перадшлюбнай дамовы, вяноўнага запісу, пасагу, асаблівасцей кананічнага права па рэгуляванні шлюбных стасункаў у праваслаўі, уніяцтве, каталіцызме і пратэстантызме, шляхецкага вяселля, парадку скасавання шлюбу ў свецкіх і духоўных судах. Пазашлюбныя стасункі разглядаюцца ў кантэксце іх рэгламентацыі на падставе заканадаўства, кананічнага права, традыцый і звычаяў.

[fresh_divider style=”solid”]

The Spring 2015 issue of Slavic Review (No. 1, 2015) is now available. See the Table of Contents.

[fresh_divider style=”solid”]

Cover KululinНовая книга: Илья Кукулин. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры (Москва: НЛО, 2015). Эта книга — попытка заново выстроить историю русского модернизма через историю монтажа. Развитие монтажа в культуре ХХ века получило мощный импульс после изобретения кинематографа и превращения его в модный вид искусства. Аналоги киномонтажа в 1920‑е годы сложились в других видах искусств — литературе, плакатной графике, театре. У разных авторов и в разные периоды он используется то как локальный прием, то как последовательный метод, то как целостная эстетика. В 1930–2000‑е годы монтажные методы неоднократно изменяли свои функции и семантику. Следя за тем, как они от десятилетия к десятилетию то становятся почти незаметными, то вновь используются в самых разных контекстах, можно увидеть принципиально новые сюжеты в развитии искусства конца XIX–XXI веков, от Стефана Малларме до интернетных коллажей, составленных из блоговых заметок и видеозаписей. Эта книга рассказывает о том, как монтаж сначала стал «стилем эпохи» 1920‑х годов в самых разных странах (СССР, Германия, США…), а после все больше оказывался нужен неподцензурной словесности и «альтернативным» направлениям в кино и визуальном искусстве. Среди героев книги — Дзига Вертов и Артем Веселый, Сергей Эйзенштейн и Александр Солженицын, Эль  Лисицкий и Саша Соколов, Энди и Лана Вачовски и Павел Улитин.

[fresh_divider style=”solid”]

Опубликован новый номер журнала “Лабиринт” (№4, 2014). Тема номера: Sex & gender: территориальное измерение. Материалы номера доступны по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая книга: Баженова А. Ю. Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика (Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014). В монографии рассматривается деятельность историков Императорского Варшавского университета как отдельного сообщества. Представлены их судьбы, межличностные отношения, преподавательская и научная жизнь. Прослеживаются механизмы формирования пограничной идентичности университетского человека, причины и характер принимаемых им решений. В частности, освещается работа таких выдающихся историков, как Николай Кареев, Адольф Павинский, Дмитрий Петрушевский и др. Автором избран такой ракурс анализа, который позволил максимально сосредоточиться на профессиональных карьерах ученых, с одной стороны, и на их взаимодействии с польской средой – с другой. Книга рассчитана на специалистов в области гуманитарных наук, а также на всех интересующихся историей университетского образования Восточной Европы.

[fresh_divider style=”solid”]

Вышел новый специальный номер журнала “Неприкосновенный запас” (№98, 6/2014). Тема номера: “Современность” в современном мире. Читать номер.

[fresh_divider style=”solid”]

cover Distinctive BelarusНовая книга: Iryna Shumskaya. Distinctive Belarus. On the Roads of Dukes, Magnates, and Poets (Belarusian History & Culture Institute, 2015). For many foreigners Belarus is just another post Soviet state, and since 1991, when Belarus became independent, it has remained “terra incognita”. If you ask a question about where Belarus is situated, one can answer “somewhere in Eastern Europe” or “between Russia and Poland”. Nevertheless, the Republic of Belarus is a country of original traditions closely linked with European values. This land is rich not only in unique untouched landscapes and hospitable people, but also in historical and cultural heritage. This book is addressed to those who want to get acquainted with the main landmarks of Belarus and to discover new unknown pages of its history.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая кнiга: Смиловицкий Леонид. Цензура в БССР: послевоенные годы (1944–1956 гг.). (Иерусалим, 2015). Кніга прысвечана гісторыі цэнзуры на прыкладзе Беларускай ССР пасля вызвалення рэспублікі ад нямецкай акупацыі ўлетку 1944 г. і да развянчання культу асобы І.В. Сталіна ў 1956 г. Цэнзура ў БССР ўвабрала ў сябе асноўныя рысы савецкай эпохі. Манаграфія раскрывае формы, метады і характэрныя асаблівасці цэнзуры (ідэалагічнай, дзяржаўнай, ваеннай, гаспадарчай і ведамаснай), паказвае спецыфіку працы ўпаўнаважаных Галоўнай управы па справах літаратуры і выдавецтваў пры Радзе Міністраў БССР, што дзеялі ў цеснай супрацы з ЦК Кампартыі Беларусі і міністэрствам дзяржаўнай бяспекі. Гэтае даследаванне грунтуецца галоўным чынам на архіўных дакументах, дапоўненых звесткамі, запазычанымі ў навуковых і папулярных выданнях і статыстычных зборніках. Яны пашыраныя ўспамінамі былых супрацоўнікаў цэнзуры і сродкаў масавай інфармацыі, друкарняў і выдавецтваў, журналістаў, пісьменнікаў і мастакоў, якія сутыкаліся з працай Галоўліту БССР. У манаграфіі прадстаўлена калекцыя рэдкіх дакументаў і фатаграфіі кіраўнікоў беларускай цэнзуры, прыводзяцца шырокія забаронныя спісы твораў мастацкай літаратуры і мастацтва, навуковых працаў з тлумачэннем матываў іх забаронаў. Робіцца выснова аб тым, што без ўсёахопнай цэнзуры існаванне савецкай дзяржавы як сістэмы гвалтоўнага падаўлення асобы і грамадства не было б магчымым. Кніга прызначана ўсім, хто цікавіцца савецкай гісторыяй і гісторыяй Беларусі.

[fresh_divider style=”solid”]

Опубликован новый выпуск журнала “Сибирские исторические исследования” (2014, № 4). Содержание.

[fresh_divider style=”solid”]

cover ChatterjeeНовая книга: Everyday Life in Russia Past and Present. Edited by Choi Chatterjee, David L. Ransel, Mary Cavender, and Karen Petrone (Indiana University Press, 2015). In these original essays on long-term patterns of everyday life in prerevolutionary, Soviet, and contemporary Russia, distinguished scholars survey the cultural practices, power relations, and behaviors that characterized daily existence for Russians through the post-Soviet present. Microanalyses and transnational perspectives shed new light on the formation and elaboration of gender, ethnicity, class, nationalism, and subjectivity. Changes in consumption and communication patterns, the restructuring of familial and social relations, systems of cultural meanings, and evolving practices in the home, at the workplace, and at sites of leisure are among the topics explored.