top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Подробнее

Міжнародная навуковая канферэнцыя  “Верасень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі”, 26-27 верасня 2014 г., Мінск

Юбілеі важных гістарычных падзей часта становяцца каталізатарам правядзення новых даследаванняў і пераасэнсавання ведаў пра мінулае. Спадзяемся, што не стане выключэннем і 75-годзе вайсковай аперацыі Чырвонай арміі супраць Польшчы ў верасні 1939 г. Тагачасныя ваенна-палітычныя падзеі ў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне савецкая гістарыяграфія ацэньвала як “уз’яднанне братніх народаў”, а шматлікія еўрапейскія даследчыкі характарызавалі як “акупацыю” або чарговы “падзел Польшчы”. Праблема ацэнкі падзеяў восені 1939 г. і іх наступстваў застаецца ў цэнтры навуковых і грамадскіх дыскусій: Якое значэнне гэтыя падзеі мелі для Беларусі і яе суседзяў? Як стасуецца бясспрэчная нацыянальная значнасць “уз’яднання” для гісторыі Беларускай дзяржавы з ацэнкай гэтых падзей з пункту гледжання агульначалавечых каштоўнасцяў?

Адказы на гэтыя пытанні патрабуюць ад даследчыкаў новага прачытання традыцыйных гістарычных крыніц і выкарыстання новых. Даволі цікавыя вынікі дае спроба выйсці па-за межы архіваў і бібліятэк і звярнуцца да вусных успамінаў сведкаў тагачасных падзей. Менавіта таму ў цэнтры ўвагі нашай канферэнцыі знаходзіцца не толькі канкрэтна-гістарычны аспект у рамках гістарычнай традыцыі, але таксама праблематыка вуснай гісторыі. Апошняя дазваляе ўбачыць той вобраз сацыяльных і палітычных пераменаў восені 1939 – вясны 1941 г., які захавала памяць сведкаў. Аналіз гэтага вобразу памяці патрабуе пэўнага паглыблення ў тэарэтычны аспект праблематыкі вуснай гісторыі і наратыву. Суаднясенне розных накірункаў гістарычных даследаванняў у рамках вывучэння палітычных і сацыяльных трансфармацый 1939 г. у Заходняй Беларусі паспрыяе іх навуковаму пераасэнсаванню і дазволіць вывесці дыскусіі пра “ўз’яднанне беларускага народу” на больш высокі ўзровень. Апроч таго, канкрэтна-гістарычная праблематыка дапаможа яшчэ раз ацаніць эўрыстычныя магчымасці вуснай гісторыі.

Кола праблем, прапанаваных для абмеркавання ў рамках тэарэтычнага аспекту:

 • Вусная гісторыя як метад гістарычных даследаванняў;
 • Вусная гісторыя як прастора інтэрдысцыплінарнасці;
 • Наратыўны характар біяграфічнага аповеду;
 • Метад інтэрв’ю ў сацыяльных даследаваннях.

Асноўныя праблемы ў рамках гістарычнага аспекту:

 • Ад “першых” да “другіх Саветаў”: ацэнка савецкай улады ў гістарыяграфіі і вуснай гісторыі;
 • Вайсковая аперацыя Чырвонай арміі і стаўленне да яе жыхароў Заходняй Беларусі;
 • “Рыжская мяжа” (1920-1939 гг.) і памежжа як сацыяльная прастора (працэс дэмаркацыі, функцыянаванне мяжы, штодзённасць памежжа і г.д.);
 • Чалавек і ўлада: праблема палітычнага фактара ў жыцці і функцыянаванні памежжа.

Таксама вітаюцца даклады, прысвечаныя актуальным вуснагістарычным даследаванням іншай тэматыкі. Канферэнцыя адбудзецца 26-27 верасня 2014 г. у Мінску. Заяўкі на ўдзел трэба дасылаць не пазней за 1 траўня 2014 г. на адрас: kanferencyja@nashapamiac.org. У заяўцы трэба пазначыць навуковую ступень, месца працы, тэму даклада і тэзісы (не больш 2 тыс. знакаў), кантактны тэлефон і адрас электроннай паштовай скрыні. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак. Плануецца публікацыя матэрыялаў канферэнцыі. Аргкамітэт канферэнцыі: Д.г.н. Алесь Смалянчук, К.г.н. Анатоль Вялікі, К.г.н. Вольга Іванова, Мгр Ірына Кашталян, Мгр Ганна Кавалёва (каардынатар).

[fresh_divider style=”solid”]

The third annual Historia Nova Prize for the Best Book on Russian Intellectual and Cultural History.

The Historia Nova Prize was designed by the Mikhail Prokhorov Fund and Academic Studies Press to stimulate scholarship in the field of Russian history and culture and support the professional status of Russian Studies. The first ever prize was awarded in 2012 to Katerina Clark for Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941. The second award went to Serhii Plokhy for The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires.  The range of acceptable genres includes:

 • single- and multiple-author monographs;
 • collections of articles;
 • and special and thematic issues of scholarly journals.

The deadline for nominations is June 1, 2014. Please email your nominations to historianova@academicstudiespress.com. The jury of the 2014 competition includes Nancy Condee (University of Pittsburgh), Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), Irina Prokhorova (The New Literary Observer Publishing house), Oliver Ready (University of Oxford, TLS), and Andrei Zorin (University of Oxford). This year’s winner will be announced in November 2014 during the ASEEES Annual Convention in San Antonio, TX.

[fresh_divider style=”solid”]

Международный семинар После Пограничья: Восточная Европа и идея «Русского Мира», 13-14 июня 2014 г. в г. Вильнюс, Литва

Подача документов до 15 мая 2014 г.

Начиная с 2003 г. Центр передовых исследований и образования (Центр CASE) проводит изучение социальных трансформаций в Беларуси, Украине и Молдове. Территория этих стран рассматривается в качестве Восточноевропейского Пограничья – пространства особого цивилизационного, политического, экономического и культурного взаимодействия, находящегося в зоне притяжения как европейского, так и евразийского геополитических полюсов. Драматические события зимы-весны 2013-2014 гг. в Украине означают вступление региона Восточноевропейского Пограничья в новую фазу развития. Идея «Русского мира», переведенная в плоскость практических геополитических решений, превращается в радикального конкурента концепции Пограничья, отрицает в конечном итоге перспективы его существования в качестве совокупности независимых субъектов международных отношений. Особое значение в риторике легитимации территориальной экспансии приобретают проблемы национальных меньшинств, прежде всего русского/русскоязычного населения. От того, каким образом они будут решаться (или не решаться), во многом зависит будущее региона. Ситуация выглядит типологически близкой к странам Балтии, что делает возможным постановку исследовательской
проблемы в рамках более широкого региона, условно обозначаемого как Восточная Европа.

Семинар, проводимый Центром CASE, ориентирован на решение конкретной практической задачи – формирование экспертной группы, способной проводить исследования и мониторинг ситуации на пространстве Восточной Европы (включая Балтийские страны, Беларусь, Украину и Молдову). Важнейшими задачами работы нового экспертного сообщества должно стать определение путей интеграции русского/русскоязычного населения в национальные проекты и европейское культурное пространство. Проблематика семинара включает следующие сюжеты:

 • Исторические формы социальных практик русского/русскоязычного населения в регионе Восточной Европы;
 • «Русский Мир» как идеологическая доктрина;
 • Правовые аспекты положения современных русских/русскоязычных общин в регионе Восточной Европы;
 • Русские/русскоязычные общины и проблемы международной безопасности в Восточной Европе;
 • Проблемы идентичности, социальной адаптации и социального комфорта русского/русскоязычного населения в регионе Восточной Европы;
 • Русские/русскоязычные общины Восточной Европы: элиты и лидеры;
 • Медиапотребление в русскоязычной среде Восточной Европы;
 • «Евро-русские»: примеры успешной интеграции на индивидуальном и групповом уровнях.

Участники: К участию приглашаются исследователи, политики и эксперты из Беларуси, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Рабочие языки семинара: Русский и английский. Заявка, CV и мотивационное письмо: Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес case @ ehu . lt заявку установленной формы в формате Last name_First initial_app (e.g. Claire_E_app), краткое академическое CV и письмо с изложением мотивации для участия в семинаре (не более 300 слов). Крайний срок подачи заявки и других материалов – 15 мая 2014 г. Результаты рассмотрения заявок будут сообщены не позднее 19 мая 2014 г.

Расходы участников семинара и визовая поддержка: Организаторы берут на себя расходы по оплате проживания участников семинара. В случае необходимости оказывается визовая поддержка. Расписание работы семинара: Начало работы семинара – 13 июня 2014 г. в 18.00 (ужин). Участникам рекомендуется спланировать приезд в Вильнюс 13 июня 2014 г.; отъезд – 15 июня 2014 г. В период с 13 по 15 июня (2 суток) участникам семинара будет забронирован двухместный номер. За дополнительной информацией обращаться по адресу: case@ehu.lt

[fresh_divider style=”solid”]

Call for submissions to the edited volume “Formulas for Betrayal”: Traitors, Deserters, Collaborators in European Politics of Memory

One of the most resonant topics in contemporary discussions about history and memory of the 20th century is the traumatic experience of participants and witnesses of wars, calamities and atrocities unfolding in discourses on victims and victimisation. In particular, in the mnemonic landscape of World War II discourse of war victims comes close or intersects with discourse of war heroes with its own canon of characters. Although critically revisited, this normatively charged hierarchy of roles and positions has re-emerged after 1989 all over Europe. Inseparably from the narrations on heroes and victims circulate the discourses of war perpetrators which also combine both unchanged and revised components. These three mnemonic discourses have an immense effect on European societies and social consciousness.

Still, there exists a complex issue closely connected to the mentioned discourses that has not been subjected to equally scrupulous academic interrogation. This is the ambivalent issue of treason and the figure of the betrayer in its widest meaning – from deserters from military units and officers who changed sides and served the enemy to civilians who actively or passively supported or collaborated with the enemy. The shaping, imposition and perpetuation of images of the betrayer that corresponded with dominant socio-cultural trends and political ideologies of the 20th-century’s Europe, is of special interest in investigations of social (re)construction of memory on the cusp of the 20th and 21st century.

The main focus of the anthology is the elucidation of the specific character of shaping and imposition of certain “formulas for betrayal” as a result of memory politics in post-war Europe that could facilitate discussion about (and in some cases re-evaluation of) treachery, desertion and collaboration in the course of the 20th-century. This focus invites exploration of both political control over memory (presupposing selection, suppression or ideological “twisting” of facts), political usage of “formulas for betrayal”, and cultural framing of the betraying subject in the context of legitimization of various political regimes and ideologies.

Possible contributions should address at least one of the following issues:

 • a general analysis of the positions and roles which the subjects of military and civil betrayal have taken in the politics of memory in Europe;
 • how and by what means “formulas for betrayal” were shaped, translated and perceived in the public discourse of European countries throughout the 20th century as well as presently;
 • the discursive-semantic features of different categories of betrayers and the specificity of gradation of their betrayal in European politics of memory;
 • gendered nature of “formulas of betrayal”;
 • transformations of meaning and symbolic dimensions of images of traitors/deserters/collaborators during the Cold War and post-Cold War periods;
 • the specificity of scholarly, journalistic and fictional presentation of images of betrayers during World War II;
 • perspectives for further study of sociopolitical, anthropological and historiographical premises for contemporary “commemorative inversion” of war crime (for example, the recent trend for erecting monuments for former Wehrmacht deserters).
 • contemporary political uses and cultural reverberations of memories about the 20th century in connection with recent events in Russia and Ukraine, including usage of the word “betrayal” as a cliché, label, or unconditional accusation in different forms of political discourses.

The deadline for submissions of the 300-500 word abstract outlining conceptual framework, material and methodology of the chapter is 30 September 2014. The full-size drafts of the selected contributions are expected to be ready by 1 June 2015. The maximum length for consideration of an article is 8,000-10,000 words (including footnotes). Submissions to the editors should be sent via email attachment (gelinada.grinchenko@gmail.com, Eleonora.Narvselius@slav.lu.se).

Editors:

Gelinada Grinchenko – historian, Professor of History at the Department of Ukrainian Studies (Faculty of Philosophy, V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine), received her Doctor of Sciences in History in 2011 from National Academy of Sciences of Ukraine. Since 2006 she is Head of the Ukrainian Oral History Association. Currently she is a member of the European research network COST In Search of Transcultural Memory in Europe, and Project Partner of EU’s 7th Framework Programme for Research and Technological Development “EUBORDERSCAPES: Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World”.

Eleonora Narvselius – ethnologist, received her Ph.D. in Ethnic Studies from Linköping University (Sweden). Presently she is affiliated with the Center for European Studies at Lund University (Sweden) where she participates at an international research project focusing on memories about the pre-war population groups that disappeared from several cities on the East-Central European borderlands. Also, she is a member of the European research network COST In Search of Transcultural Memory in Europe. She has published several chapters and peer-reviewed articles on intellectuals, identity issues, politics of memory and youth cultures in Ukraine. Her recent book Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L’viv: Narratives, Identity, Power was published by Lexington Books in 2012.

[fresh_divider style=”solid”]

Стипендия по изучению ислама в России

Факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в рамках профессорской позиции ТАИФ по истории мусульманских народов России открывает целевую стипендию для магистрантов на 2014–2016 гг. Стипендиат проходит полный курс обучения в государственной магистратуре (2 года) факультета истории ЕУ СПб и изучает учебные дисциплины по исламской тематике; пишет диссертацию под руководством А.К. Бустанова; участвует в исследовательских проектах профессора. Размер стипендии – 500 долларов в месяц (в рублевом эквиваленте). Основные темы исследований:

 • Ислам в Советском Союзе: взаимоотношения государства, духовенства, экспертов и верующих.
 • Ориентализм в России XVIII-XXвв.: научные и художественные образы Востока.
 • Транснациональные контакты мусульман Северной Евразии в XVII- начале XXвв.: Крым, Османская империя, Кавказ, Поволжье, Средняя Азия.

Требования к кандидатам: бакалавр/ специалист по истории, исламоведению, филологии, социологии. Знание английского и русского языков – обязательно. Кроме того, необходимо знание одного или нескольких восточных языков.

Справки по телефону: +7 (812) 386-76-34 или по почте: history@eu.spb.ru

[fresh_divider style=”solid”]

Вакансии временного научного сотрудника (post-doc)

Конкурс на позицию временного научного сотрудника (post-doc) Программы развития партнерских кафедр Европейского университета в СПб и Казанского (Приволжского) федерального университета. Требования к кандидатам:

 1. Право участвовать в конкурсе на занятие позиции имеют обладатели степени Ph.D. или кандидата наук. Между официальным присуждением степени и датой подачи документов на конкурс не должно пройти более 48 месяцев.
 2. Опыт исследований и преподавания в социологии, истории и/или социальной антропологии
 3. Свободное владение английским языком.

Подробнее по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Конкурс на позицию временного научного сотрудника (post-doc) Программы развития партнерских кафедр Европейского университета в СПб и Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского национально-исследовательского университета. Требования к кандидатам:

 1. Право участвовать в конкурсе на занятие позиции имеют обладатели степени Ph.D. или кандидата наук. Между официальным присуждением степени и датой подачи документов на конкурс не должно пройти более 48 месяцев.
 2. Приветствуется опыт подготовки заявок на международные гранты, в частности на гранты Евросоюза.
 3. Профессиональные интересы в сфере истории или политологии.
 4. Опыт работы (администрирования) крупных исследовательских проектов является конкурентным преимуществом.

Подробнее по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Cпециальный выпуск журнала “Slavica Occitania”, посвященный Репрезентациям Беларуси и белорусского языка в ХХ веке: принимаются заявки

В течение 19 века имперские теоретики создали классификацию и иерархию народов, открывая простор расиологическим построениям. В Европе они, в основном, использовали критерий языка, чтобы отделить те группы, которые не отличались по особыми физическими различиями. Об этом свидетельствуют не только труды, которые, в Российской империи, предназначались для установления границы между «западными» и «восточными» славянами, но также тот способ, которым планомерно ограничивались территории так называемых «этнографических» элементов восточной славянскости (малая, белая и великая Русь), чье слияние должно было вылиться, в конце концов, в образование общерусского народа, функционирующего как неделимый физический организм (тело). Результатом этого как раз стали представления о Белоруссии и о белорусскости, сконструированные на основе дифференцированных подходов к «вопросу о языке», как в пользу российского могущества, так и против развития и расширения, в особенности на Запад, этой империи.

В этом сборнике мы бы хотели понять, каким образом эти репрезентации Белоруссии и белорусскости, разработанные учеными 19 века, смогли продолжиться, развиться или трансформироваться в ХХ веке, в частности, в течение советского периода. Каким образом советский режим и утверждение о воплощении в жизнь марксистско-ленинской идеологии в противовес эссенциалистскому мышлению, преобладавшему в эпоху царизма, повлияли на определения белорусскости, которые сторонники и противники империи давали основным « этнографическим элементам »русскости ? Сохранил ли советизм идею о том, что между этими « элементами » должно существовать отношение иерархии ? И как насчет дискурсов, равным образом развиваемых противоположными сторонами ? Каковы политические цели, позволяющие актуализировать эти дискурсы в том, что касается геостратегических позиции и функции Белоруссии, до и после 1945 года, на международной политической арене ?

Этот сборник, следовательно, предполагает не столько описание того, что такое Белоруссия, сколько исследование того способа, посредством которого различные группы интересов говорили о ней и представляли ее в ХХ веке (1920-е годы, 1930-е, Вторая Мировая война, конец сталинской эпохи, эпоха так называемой десталинизации, холодная война, оттепель или перестройка). Подателей заявок просим представить анализ выбранного ими текста или корпуса текстов, которые они считают характерными для одного из типов дискурса, сконструированных внутри или за пределами Советского Союза, и оказавшими влияние или внесшими вклад в оценку репрезентаций Белоруссии и белорусского языка в ХХ веке.

Заявки на публикацию статей необходимо отправить до virginie.symaniec@gmail.com. Статьи (50 000 знаков с пробелами) должны быть отправлены не позднее 30 сентября 2014 года на белорусском, русском, английском или французском.

[fresh_divider style=”solid”]

Всероссийская научная конференция «Локальный дискурс и конструирование образа территории», 17 по 18 октября 2014, г. Пермь

На конференции предполагается работа следующих секций:

 1. Локальный дискурс и стратегии конструирования имиджа территории.
 2. История формирования уральского дискурса в литературе и публицистике XIX-XX вв.
 3. Дискурсивные практики формирования образа территории.

Для участия в конференции просим выслать заявку с указанием темы доклада, фамилии, имени, отчества, ученой степени, звания, должности, места работы и адреса участника, а так же тезисы к докладу (не более 2000 знаков с пробелами) до 01 июня 2014 года по электронной почте (в теме письма необходимо указать «Локальный дискурс»).

Сборник тезисов планируется издать к началу конференции. Требования к оформлению тезисов: формат А4; кегль 12; шрифт Times New Roman; интервал – 1; абзацный отступ 0,6; все поля по 2 см. Текст выравнивается по левому краю, без переносов, без таблиц и схем, без использования шрифтовых выделений, библиографические ссылки (по необходимости) указываются внутри текста в круглых скобках. Формат тезисов не предусматривает раздела «Литература».Заголовочный комплекс выравнивается по центру: И. О. Фамилия, название вуза или организации полностью – прямой светлый шрифт, строчные буквы. Название – прямой светлый шрифт, прописные буквы.

Статьи по итогам конференции планируется опубликовать в специальном выпуске журнала социально-гуманитарных исследований «Лабиринт». Статью можно подать организаторам в дни конференции или прислать электронной почтой до 31 октября 2014 г. При написании и оформлении статей просим придерживаться правил, опубликованных на сайте журнала. Контактный телефон: +7(342)2396621 (кафедра журналистики и массовых коммуникаций Пермского университета). E-mail: afaneor@yandex.ru (секретарь оргкомитета Зоя Сергеевна Антипина). Руководитель конференции Владимир Васильевич Абашев (vv_abashev@mail.ru).

[fresh_divider style=”solid”]

Конкурс на магистерские стипендии центра исследований «Res Publica»

Межфакультетский Центр исследований «Res Publica» Европейского Университета в Санкт-Петербурге (далее – Центр) объявляет конкурс на стипендии для слушателей ЕУСПб. В 2014-15 годах будут предоставлены до 4 стипендий для обучения в ЕУСПб, на любом из факультетов, в рамках магистерских программ университета. Стипендии оплачиваются из гранта фонда «Династия». Размер оплаты: для магистерских стипендий – 750 долларов в месяц, выплачиваемых в течение 1.09.2014 – 30.06.2015; при одобрении отчета по результатам первого года, также и в течение 1.09.2015 – 30.06.2016. Сроки и продолжительность предоставляемых стипендий изменению и/или переносу не подлежат. Получившие стипендию обязаны посещать регулярный семинар Центра, который будет проходить раз в две недели в течение учебного года, участвовать во всех других его мероприятиях. Кроме этого, слушатели ЕУСПб должны посещать учебные занятия в ЕУСПб и выполнять все требования той магистерской программы, на обучение в которой была выдана стипендия.

Темы, по которым проводится конкурс, – это направления деятельности Центра «Res Publica»:

 • исследования классических республик (Венеция, Флоренция, Генуя, города
 • Ганзейского союза), республик средневековой Руси (Новгород, Псков) и других самоуправляющихся единиц;
 • классическая филология, политическая теория, римское право о res publica и respublicae; исследования по истории понятий: анализ древнегреческих и древнерусских аналогов этого термина – например, исследования demosia pragmata либо “вещей народных”;
 • res publica и «вещи градские»: роль вещей в координации человеческого поведения, социология вещей;
 • нерепрезентативные механизмы в искусстве (например, икона как нарушение закона перспективы) и их связь с нерепрезентативными механизмами в политике (например, жребий как основной механизм прямой или партиципаторной демократии);
 • исследования современных суб-национальных форм республиканской жизни: городского самоуправления, партиципаторного бюджетирования, других форм классической республиканской жизни, практикуемых сейчас;
 • исследования над-национальных форм республиканской жизни, практикуемых сейчас: элементы устройства классических республик в архитектуре Европейского Союза, других международных организаций и ассоциаций.

Заявки на стипендии подаются в электронной форме на адрес: respublica@eu.spb.ru  до 15 часов 12 мая 2014 года.

Подробнее по ссылке.

[fresh_divider style=”solid”]

Конференция “Документы личного происхождения в теории и практике научных исследований. К 90-летию медиевистов Арона Яковлевич Гуревича Марена Михайловича Фрейденберга”, 30-31 мая 2014 г., г. Тверь

На обсуждение выносятся следующие вопросы:

 1. Документы личного происхождения в предметном поле интеллектуальной истории и вспомогательных исторических дисциплин: источниковедения, архивоведения, документоведения и др.
 2. Документы личного происхождения и эго-документы в системе письменных источников.
 3. Документы личного происхождения в краеведческих исследованиях.
 4. Повседневность, социальные потрясения и эмоциональные переживания в документах личного происхождения.
 5. Использование документов личного происхождения в учебном процессе.

В ходе конференции пройдет Круглый стол, где предполагается обсуждение проблемы: Биографические и биоисториографические исследования: эволюция источниковой базы и методов изучения.

Заявки с указанием темы выступления и полных данных об участнике (Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, контактные телефоны и адреса, город/регион) просим направлять по адресу: nv.sereda@yandex.ru (с пометкой в поле «тема»: «ФИО_Конференция») до 1 мая 2014 г.

Предполагается публикация материалов конференции. Требования к оформление текста статьи:
Текст в формате doc MS Word 00-10, объемом до 0,5 печатного листа (до 20 тыс. печатных знаков с пробелами) шрифт – Times New Roman, кегль 14 (для сносок – 12), интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Отступ первой строки — 1,25, устанавливается автоматически. Текст должен быть литературно отредактирован и вычитан. Сноски – концевые автоматические. К статье прилагается аннотация (будет опубликована со статьей). Схема аннотации: 1) автор, название статьи; 2) цель статьи; 3) перечень основных проблем затронутых в статье; 4) ключевые слова (не более 10 слов). Общий объем не более 700-знаков с пробелами. При оформлении текстов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, не пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, не пользоваться специальными шрифтами. Сноски концевые, в автоматическом режиме. Все участники получат от оргкомитета по электронной почте в срок до 10 мая индивидуальное письмо-приглашение, предварительный вариант программы. В случае задержки получения такого письма, обращаться к организаторам по указанному электронному адресу.