top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Tag Archives | Яремчук

Меандри і мілини «нової історії» в сучасній Україні

Хоча українська історіографія все ще залишається значною мірою «річчю у собі», все ж вона неквапливо, але рухається в напрямку пошуку свого місця в світовій спільноті Кліо. Безумовно, що важливою ознакою змін у новітньому українському історіописанні слід вважати застосування нових методологій історичного знання, які розвинулися в провідних світових історіографіях в останній третині ХХ – на початку […]

Continue Reading