top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Гуманітарні науки і демократизація на пострадянському просторі: що зроблено, що не зроблено і що робити далі? А також: громадянське суспільство в гуманітарній спільноті

Оголошення про семінар (Київ, Україна, 4-6 квітня, 2014 р.)

Після розпаду Радянського Союзу вища освіта й гуманітарні дослідження пережили грандіозні зміни, включаючи зростання індивідуальних ініціатив. Нові інституції та нові медії відкрили нові можливості для самореалізації, особливо для молодих учених. Інноваційні ідеї, аналітичні підходи й практики лавиною потекли з Заходу до Білорусі, Росії та України.

Сьогодні ми можемо підсумувати наслідки змін, які розпочалися у 1991 році. Які нові інституції, медійні та інтелектуальні течії найбільше вплинули на вищу освіту й гуманітарні дослідження? Чи був цей вплив позитивним, чи негативним? Які нові журнали, асоціації, інформаційні групи й тематичні центри залишаються впливовими і сьогодні? Який статус міжнародної комунікації між науковими спільнотами Білорусі, Росії та України? Які точки перетину між громадянським суспільством гуманітаріїв та публічною сферою НДО та медій? Яким чином повинні взаємно впливати ці дві громадські сфери? Як оцінюють молоді учені сьогоднішні можливості неформальних асоціацій? Чи є вони дійсно «новими ініціативами»?

Незалежні ініціативи у сфері гуманітарних досліджень є одним з основних напрямків діяльностіМіжнародної асоціації гуманітаріїв та електронного журналу «The Bridge-МОСТ». Міжнародна асоціація гуманітаріїв була створена експертами незалежної програми дослідницьких грантів (ACLS Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine). Електронний журнал «The Bridge-MOCT» є інформаційним горизонтальним форумом, який забезпечує спілкування, незважаючи на кордони, дисципліни та наукові покоління. МАГ та «The Bridge-MOCT» оголошують проведення відкритого семінару у Києві 4-6 квітня для обговорення «громадянського суспільства в спільноті гуманітаріїв». Матеріали семінару будуть опубліковані у електронному журналі «The Bridge-MOCT».

Оголошення про есеї та участь у семінарі

До участі в семінарі запрошуються члени МАГ, читачі «The Bridge-MOCT», а також усі зацікавлені в тематиці семінару. Для подання заявки на участь необхідно надіслати есей (п’ять сторінок), яке стосується однієї з тем семінару. Заявки повинні бути надіслані в електронній формі до 10 грудня 2013 року на адреси: iahumanities@gmail.com. та obukhina@acls.org Автори есеїв, відібрані оргкомітетом, отримають приз у розмірі $200 та право безкоштовного проїзду в межах регіону для участі у семінарі. Особлива підтримка гарантується молодим ученим.

Теми семінару:

1.Нові ініціативи та нові медіа. Опишіть, яку роль відіграють нові ініціативи в пострадянській науковій спільноті, зокрема, нові інституції, університетські програми, неформальні асоціації, журнали, бюлетені тощо? Яким чином вони були сформовані? Які їхні завдання, яка в них цільова аудиторія? Чи залишився їхній вплив локальним, чи вони спровокували зміни за межами спільноти, де виникли? Як вони змінюються з часом? Які їх перспективи? Чи пов’язані нові ініціативи з реформою Академії наук?
Ініціатива може бути локальною та нерегулярною, наприклад, методологічний семінар, організований аспірантами, чи постійною, як, наприклад, Асоціація усної історії. Єдиним критерієм є те, що це структура, створена знизу, як альтернатива вертикально-ієрархічній інституційній структурі.

2.Нові методології та нові виклики. Опишіть, як вплинули на якість та характер досліджень у гуманітарних науках нові методології та напрями, як, наприклад, усна історія, гендерні, жіночі та релігійні дослідження, постмодернізм, постколоніальні студії та інші альтернативні напрями? Чи був цей влив продуктивним, чи ні? Чи вплинули вони на трансформацію академічних підходів, чи стали інтелектуальною модою? Чи посприяло це встановленню співробітництва між ученими та публічною сферою – НДО, медіа тощо?